HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGỘ ĐỈNH CAO VÀ THANH TOÁN

Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN

 

Nội dung chuyển khoản

Họ tên Thành viên – Tên Chapter – Số điện thoại – Mã Số Thuế

Quét mã Qr

Hoặc

Scroll to Top