ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý khách hàng đến website https://hoingodinhcao.com/. Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý khách đống ý các điều khoản sử dụng bên dưới. Vui lòng đọ kỹ các điều kiện này trước khi sử dụng website của chúng tôi:


1.    Quy định chung
a.  https://hoingodinhcao.com/ là website thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Business Connections , được tạo ra nhằm mục đích giới thiệu sự kiện “Hội Ngộ Đỉnh Cao” được tổ chức hàng năm, giúp khách hàng đăng ký tham gia sự kiện thông qua website (gọi chung là “Dịch Vụ”)
b.    Định nghĩa chung
– Chủ sở hữu webiste và Người cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Business Connections.
– Người sử dụng dịch vụ (Người Dùng) là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam và có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Người Dùng có quyền truy cập vào website, đăng ký mua dịch vụ và thực hiện các bước thanh toán để hoàn thành giao dịch.
– Thành viên là bao gồm cả Người sử dụng dịch vụ và Người tham khảo thông tin tại website.
– Nội dung Điều khoản sử dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế này.


2. Quy trình đặt hàng, thanh toán
Xem chi tiết tại mục: Hướng dẫn đăng ký tham gia Hội Ngộ Đỉnh Cao và thanh toán.


3. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người cung cấp dịch vụ
a. Chịu trách nhiệm thông báo Website thương mại điện tử bán hàng này tới Bộ Công thương theo quy định.
b. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và không vi phạm pháp luật trên website này.
c. Có nghĩa vụ thu thập thông tin của khách hàng chỉ nhằm phục vụ cho việc xây dựng cơ sở khách hàng tiềm năng, quảng bá dịch vụ và thực hiện các mục tiêu kinh doanh không vi phạm pháp luật.
d. Có quyền và có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về việc thay đổi chính sách, điều khoản, điều kiện giao dịch trên website.


4. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người Dùng
a. Có quyền truy cập, tham khảo và sử dụng thông tin công khai trên website nhằm mục đích không vi phạm pháp luật.
b. Không được thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành. Khi có yêu cầu từ Chủ sở hữu website và Người cung cấp dịch vụ, khách hàng phải lập tức chấm dứt hành vi vi phạm của mình.
c. Không được chuyển giao hoặc cho thuê lại dịch vụ cho bên thứ ba nào khác trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cung cấp dịch vụ.
d. Có trách nhiệm thanh toán theo đúng thoả thuận với bên cung cấp dịch vụ.
e. Nghĩa vụ cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin cho BNI Việt Nam để căn cứ cung cấp dịch vụ, hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.


5. Điều khoản khác
Người cung cấp dịch vụ có quyền, có thể phát hành những điều chỉnh nội dung toàn bộ các chính sách tại website bất cứ thời điểm nào bằng cách cập nhật lên website, Khách hàng có thể thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Scroll to Top