CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Business Connections (gọi tắt là “BNI VN”), chủ sở hữu của website “hoingodinhcao.com” cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin này (gọi chung là “Chính Sách”) mô tả cách BNI VN thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng, cũng như giải thích về các quyền mà Người Dùng có thể có đối với thông tin cá nhân đó. Chính sách này áp dụng cho tất cả Người Dùng sử dụng dịch vụ của BNI VN trên nền tảng https://hoingodinhcao.com/ (gọi chung là “Nền Tảng”).


Khách hàng trước khi truy cập và sử dụng nền tảng vui lòng đọc qua “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện. Sự đồng ý của Người Dùng đối với việc BNI VN xử lý thông tin, dữ liệu theo Chính Sách này được thể hiện bằng việc nhấn chọn vào ô gử khi điền Đơn đăng ký tham gia Hội ngộ đỉnh cao. Người Dùng hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh do hành vi vi phạm quy định, cam kết, bảo đảm và/hoặc điều kiện được quy định tại Chính Sách này và sẽ không được miễn trừ với lí do Người Dùng chưa hoặc không đọc và hiểu đầy đủ nội dung quy định tại Chính Sách này. Nếu Người Dùng đọc, hiểu đầy đủ Chính Sách này và phản đối các quy định của BNI VN, Người Dùng cần rời khỏi Nền Tảng và ngừng sử dụng bất kỳ dịch vụ của BNI VN ngay lập tức.


1. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân
a. Thông tin mà Người Dùng cung cấp khi sử dụng dịch vụ hoingodinhcao.com của BNI VN bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Tên Chapter, Tên BNI Vùng.
b. Thông tin của Người Dùng mà BNI VN thu thập được khi Người Dùng truy cập, đăng ký, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ trên Nền Tảng bao gồm: lịch sử giao dịch, các tác vụ và tương tác của Người Dùng khi truy cập, nhấp chọn Đăng Ký Ngay. Người Dùng cần đảm bảo về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của thông tin mà Người Dùng cung cấp, giới thiệu, cập nhật cho Nền Tảng và Người Dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm và miễn trừ cho BNI VN khỏi các nghĩa vụ, trách nhiệm phát sinh từ hành vi vi phạm điều khoản này của Người Dùng.


2. Mục đích thu thập và Phạm vi sử dụng thông tin
BNI VN thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người Dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính Sách này, cụ thể như sau:
– Cung cấp hoặc hỗ trợ Người Dùng sử dụng dịch vụ trên Nền Tảng.
– Hỗ trợ Người Dùng khi mua dịch vụ
– Gửi các thông tin liên quan đến hoạt động, sự kiện.
– Để tổng hợp, phân tích, xác định, nghiên cứu tính hiệu quả của dịch vụ từ đó đưa ra những trải nghiệm tốt nhất cho Người Dùng.
– Gửi nhắc nhở, thông báo, hoá đơn, lộ trình thanh toán và cách thức sử dụng dịch vụ.
– Thông báo về những thay đổi của Nền Tảng và các thông báo khác có liên quan đến việc sử dụng và truy cập Nền Tảng của Người Dùng.
– Các mục đích sử dụng khác khi nhận được sự đồng ý từ Người Dùng.


3. Thời gian xử lý và lưu trữ thông tin
– BNI VN sẽ thực hiện quá trình xử lý thông tin cá nhân Người Dùng ngay khi Người Dùng bắt đầu cung cấp thông tin cá nhân của Người Dùng cho Nền Tảng.
– BNI VN áp dụng phương thức lưu trữ bản sao thông tin của Người Dùng trong khoảng thời gian tương đương với khoản thời gian Người Dùng tiếp tục duy trì giao dịch được tạo lập thông qua Nền Tảng. Các thông tin của Người Dùng cung cấp cho Nền Tảng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.


4. Những người có thể tiếp cận thông tin
BNI VN sẽ không chia sẻ hoặc cho phép truy cập thông tin Người Dùng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:
– Các trường hợp liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong Chính Sách này.
– Yêu cầu từ cơ quan tài phán, trọng tài hoặc cơ quan nhà nước để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp hoặc tuân thủ quy định của pháp luật.
– Để bảo vệ quyền lợi của BNI VN và các bên thứ ba khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của Người Dùng, của BNI VN hoặc các bên thứ ba khác.


5. Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa thông tin
–    Người Dùng được quyền tiếp cận, truy cập và kiểm tra thông tin cá nhân của mình trực tiếp thông qua liên hệ đến bộ phận hỗ trợ của BNI VN để được kiểm tra các thông tin.
–    Người Dùng được quyền tiếp cận chỉnh sửa, điều chỉnh thông tin nhất định bằng liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ của BNI VN để thực hiện việc điều chỉnh và chỉnh sửa
–    Người Dùng được quyền liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ của BNI VN để thực hiện việc xóa hoặc hủy thông tin nhất định.
Xin lưu ý rằng việc xóa, hủy thông tin của Người Dùng sẽ không đồng nghĩa với việc dẫn đến xóa toàn bộ thông tin, dữ liệu của Người Dùng khỏi cơ sở dữ liệu và lưu trữ của BNI VN. Theo đó, BNI VN vẫn có quyền lưu trữ một số lượng thông tin và dữ liệu nhất định, cần thiết của Người Dùng để cung ứng dịch vụ, hỗ trợ liên quan hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của BNI VN hoặc để giải quyết các tranh chấp liên quan đến Người Dùng hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp của BNI VN, Người Dùng hoặc một bên thứ ba khác.


6. Bảo mật thông tin cá nhân
– BNI VN bảo đảm thông tin của Người Dùng được lưu trữ bảo mật tốt nhất có thể. Tuy nhiên, Người Dùng vẫn có trách nhiệm tự mình bảo vệ trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu và đảm bảo các yêu cầu về an toàn thiết bị theo nội dung quy định tại Chính Sách này.
– BNI VN chỉ cho phép Bên Thứ Ba của BNI VN được quyền theo Chính Sách này được truy cập thông tin và chỉ có thể làm như vậy để phục vụ cho các chức năng, mục đích và công việc liên quan trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ của Nền Tảng và các trường hợp khác theo quy định Chính Sách này; ngoài ra BNI VN không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nào khác về thông tin của Người Dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Dùng đó.
– Trong trường hợp hệ thống lưu trữ thông tin bị tấn công, virus dẫn đến mất mát dữ liệu của Người Dùng, BNI VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết.
– Để đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu của Người Dùng thì Người Dùng cần phải đảm bảo các thiết bị có thể truy cập một cách an toàn.


7. Thanh toán an toàn
Người Dùng thực hiện giao dịch theo hướng dẫn thanh toán trên Nền Tảng, khi hoàn tất thanh toán thì Người Dùng vui lòng lưu ý hoá đơn VAT sẽ được gửi qua email của Người Dùng sau khi chương trình kết thúc.


8. Thay đổi chính sách
– BNI VN hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong Chính Sách mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Nền Tảng cũng như nhu cầu được phản hồi của Người Dùng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, BNI VN sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Scroll to Top