Bản sắc chapter – HNĐC 2019

Bản sắc chapter – HNĐC 2019

Bản sắc chapter – một trong những hoạt động đóng góp tích cực của các thành viên trong chapter trong việc tham gia các hoạt động HNĐC 2019 . Giải thưởng “Bản sắc chapter – HNĐC 2019″sẽ dành cho các chapter tham gia sự kiện với các hoạt động như dưới đây:

I TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

  • Tỉ lệ thành viên tham gia trên tổng số thành viên của chapter
  • Thành viên tham gia chương trình Business Matching
  • Thành viên tham gia chương trình triển lãm – XTTM
  • Thành viên tham gia chương trình Top Face 2019
  • Thành viên tham gia trong các forum đào tạo
  • Hình ảnh trang phục thể hiện văn hóa của thành viên chapter tham gia chương trình Gala.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

Ban Tổ Chức ghi nhận sự đóng góp và hiện diện của thành viên qua hoạt động và lựa chọn 05 chapter đạt điểm cao nhất và trao giai ghi nhận tại đêm Gala ngày 14/07/2019.

Chapter đăng ký tham dự, hoặc có bất kỳ câu hỏi và thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức:

Ms Giang – Admin BNI Việt Nam: 0936 460 313 / Email: admin@bni.vn

Ms Vân – Admin BNI Việt Nam: 0971 263 531 / Email: info@bni.vn